Офіційні правила акції  «Твоє дерево в Карпатах» (надалі – Акція)

1. Організатор, Виконавець та Технічний провайдер Акції
1.1. Організатором Акції є Приватне акціонерне товариство «Індустріальні та дистрибуційні системи» (далі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 9, корп.5, оф.501, ЄДРПОУ 24364528.
1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖІ ЕНД АЙ» (далі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 03150, м. Київ, вул. Горького, 97, ЄДРПОУ: 35570039, тел. 044 235 83 64.
1.3. Технічним партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Старт 98» (далі – «Технічний партнер»), тел.: 044 492 27 37. Місцезнаходження: Україна, 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, корп.37; ЄДРПОУ: 25640226.

2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції
  2.1. Метою проведення Акції є підтримка спільної загальноукраїнської програми Всесвітнього фонду природи (WWF) та ТМ «Моршинська» - «Разом за природу», що спрямована на допомогу по відновленню лісового покрову на територіях карпатських заповідників – саджанцями, а також привернення уваги споживачів та стимулювання придбання товарів під ТМ «Моршинська», що реалізуються Організатором Акції в рамках його господарської діяльності.

       

  2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – «Правила»), що містять детальні умови проведення Акції, розміщуються на сайті www.zapryrodu.com.ua (надалі – «Сайт Акції») або їх можна дізнатися за телефоном 0-800-508-881 (у будні з 09:00 до 18:00). Дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Дзвінки з мобільних – згідно з тарифами вашого оператора.

3. Тривалість та територія (місце) проведення Акції
3.1. Акція триває з 00:00 годин 01 березня 2017 року по 23:59 години 30 квітня 2017 року включно (далі – «Період проведення Акції»).
3.2. Акція проводиться на усій території України, за винятком Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція (АТО).

4. Продукція, яка бере участь в Акції
4.1. В Акції бере участь продукція, що реалізується Організатором, а саме: мінеральна вода ТМ «Моршинська» ємністю 1,5 дм³ у ПЕТ-пляшках, яку вироблено починаючи з 12.02.2017 р. (дату виробництва вказано на пляшці), із позначкою «Разом за природу» на етикетці (надалі – «Акційна Продукція»).

5. Учасники Акції
5.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та які повністю погоджуються і виконали умови цих Правил (далі – «Учасник» або «Учасники»).
5.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

- працівники Організатора, Виконавця та Технічного провайдера Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують Акційну продукцію та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- іноземці та особи без громадянства.

5.3. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
5.4 Учаснику для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону, який використовується для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил.

Учасник під час участі у Акції зобов’язується:
- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
- дотримуватися цих Правил та вимог користування Сайтом Акції – www.zapryrodu.com.ua;   
- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;
- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі в Акції та участі в Акції інших Учасників;

Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником реєстрації коду на Сайті Акції згідно з вимогами розділу 7 Правил. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень, що вказані в розділі 6 цих Правил.

Увага! Будь-які дії Учасників щодо реалізації (продажу, обміну) та/або публічного оприлюднення інформації про унікальні коди, що містяться  під кришками Акційної продукції,  які стали відомі йому будь-яким чином, а також набуття та/або придбання інформації про унікальні коди, вказані під кришками Акційної продукції, без придбання Акційної продукції вважається порушенням умов цих Правил, а Учасник таким, що не відповідає вимогам цих Правил та не має права на отримання Заохочень Акції, що вказані в розділі 6 цих Правил.

6. Заохочення Акції
6.1. Заохоченнями Акції є:
6.1.1. отримання Учасником Акції можливості присвоїти дереву, яке буде висаджено Організатором Акції, назви на розсуд Учасника Акції з можливістю відслідковувати місцерозташування дерева на мапі Сайту Акції в «особистому кабінеті» Учасника Акції – 20 000 (двадцять тисяч) дерев (далі – «Заохочення 1»);
6.1.2.  поїздка в Карпати для висаджування дерев – 10 (десять) поїздок (далі – «Заохочення 2»).
6.2. Умови надання Заохочень Акції:
6.2.1. При умові виконання Учасником Акції вимог п. 7.1. Правил, такий Учасник отримує право присвоїти назву дереву, яке буде висаджено Організатором Акції в одному із Місць висаджування в Карпатах. Також, Учаснику надається можливість відслідковувати місцезнаходження дерева, якому таким Учасником було присвоєно назву, на мапі Сайту Акції в «особистому кабінеті» такого Учасника Акції.
6.2.2. Поїздка в Карпати для висаджування дерев включає в себе поїздку в одне із місць висаджування на вибір Організатора Акції, а саме: Карпатський національний природний парк або Національний природний парк "Синевир" або Національний природний парк «Сколівські Бескиди» (надалі разом – «Місця висаджування»). Дата/дати поїздки визначаються Організатором та окремо повідомлятимуться Учасникам Акції, які отримали право на отримання такого заохочення Акції. Поїздка включає в себе: оплачений проїзд туди і назад поїздом, трансфер до місця висаджування і назад, харчування, прийняття участі в безпосередньому висаджуванні, для чого Учаснику Акції надаватимуться саджанці дерев та інвентар для їх висаджування. Кількість днів поїздки буде додатково повідомлено Організатором Акції. У випадку, якщо поїздка триватиме більше одного дня, Організатор Акції забезпечить для Учасників Акції проживання в готелі.
Увага!!! Учаснику Акції, який отримав право на отримання Заохочення 2, не відшкодовуватимуться жодні інші витрати, які може понести Учасник Акції у зв’язку із отриманням Заохочення 2.
6.3. Кількість Заохочень Акції обмежена і зазначена в п. 6.1. цих Правил. Загальна кількість Заохочень та їх різновид може бути змінений за рішенням Організатора шляхом внесення відповідних змін до Правил та опублікування нової версії Правил на Сайті Акції.
6.4. Заохочення Акції обміну не підлягають. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
6.5. Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень, передбачених цими Правилами. Організатор та Виконавець не несуть ніякої відповідальності за неможливість Учасників скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.
6.6. Заохочення можуть бути надані Учасникам, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.
6.7. Оподаткування Заохочень, у разі наявності вимог щодо оподаткування згідно чинного законодавства, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Умови участі в Акції та умови визначення переможців
7.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 5 цих Правил, необхідно:
7.1.1. Протягом Періоду проведення Акції, що визначений в п. 3.1. Правил,  придбати від 1 (однієї) одиниці Акційної продукції.
7.1.2. Знайти під кришечкою Акційної продукції унікальний код (надалі – «Код»), який складається з 10 символів, що включають в себе латинські літери та цифри.
7.1.3. Зареєструватися на Сайті Акції (створити «особистий кабінет») та зареєструвати Код протягом Періоду проведення Акції за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі обов’язкові поля на Сайті Акції www.zapryrodu.com.ua, або зареєструвати Код за допомогою SMS повідомлення на корткий номер 3669.
Вартість надіслання SMS на номер 3669 для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 0,94 грн., ТОВ «лайфселл» (lifecell) становить 0,94 грн., ПрАТ "МТС Україна" (МТС та Vodafone)  – 0,94 грн (тариф у гривнях з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ). Сервіс тільки для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів.
7.1.3.1. При реєстрації коректного Коду на Сайті Акції з’являється повідомлення про те, що Код прийнято, у разі реєстрації Коду шляхом надіслання SMS на номер 3669 – Учасник отримує SMS із підтвердженням реєстрації Коду.
7.1.3.2. У разі, якщо Учасник намагається зареєструвати невірний Код, йому приходить повідомлення (при реєстрації Коду через Сайт Акції) або SMS (при реєстрації Коду шляхом надіслання SMS на номер 3669) про відмову в реєстрації Коду.
7.1.3.3. Можливість реєстрації Кодів через Сайт Акції або шляхом надіслання SMS на номер 3669 доступна з 00:00 годин 01 березня 2017 року по 23:59 години 30 квітня 2017 року.

Під час реєстрації на Сайті Акції, Учасник може вказати лише номер українського GSM-оператора.

У разі реєстрації більше ніж одного Коду на Сайті Акції або шляхом надіслання SMS на номер 3669, Учасник Акції має використовувати один і той самий номер мобільного телефону, інакше Коди не будуть акумулюватися та не вважатимуться зареєстрованими одним Учасником Акції.

Одне поле для реєстрації Коду на Сайті Акції або одна SMS  може містити не більше 1-го Коду.

Код вважається зареєстрованим з моменту отримання Учасником «Відповіді про реєстрацію» на Сайті Акції, абож через SMS підвердження.

7.2. Для отримання Заохочення 1 Учасник Акції має зареєструвати 5 Кодів. Реєстрація Учасником Акції 5 Кодів надає Учаснику Акції право прийняти участь у визначенні Учасників Акції, які отримують Заохочення 2 (Переможців Акції).
7.2.1. Учасник Акції може реєструвати не обмежену кількість Кодів протягом Періоду проведення Акції та отримати відповідну кількості зареєстрованих Кодів кількість Заохочень Акції, які визначено в п. 6.1.1. даних Правил.
7.2.2. При реєстрації 5 Кодів Учасник Акції автоматично набуває права прийняти участь в розіграші Заохочення 1.
Увага!!! Кількість Заохочень обмежена та визначена в п.6.1 цих Правил.
7.3. Виконавець/Організатор/Технічний партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість зареєструвати Код на Сайті Акції з технічних причин та/або шляхом надіслання SMS на номер 3669, в тому числі через несправність техніки або не функціонування провайдерів інтернет-послуг та операторів мобільного зв’язку.
7.4. По завершенню Періоду проведення Акції Коди не реєструються.

8. Порядок та строки отримання Заохочень Акції
8.1  Для отримання Заохочення Акції, що вказано в п. 6.1.1. даних Правил (Заохочення 1),  Учаснику Акції необхідно виконати наступні дії:
- авторизуватися на Сайті;
- у випадку реєстрації Кодів шляхом надіслання SMS заповнити форму реєстрації на Сайті Акції та шляхом введення номеру телефону, з якого здійснювалось відправлення SMS, отримати доступ до «особистого кабінету»;
-  шляхом заповнення форми «Назвати своє дерево» на Сайті Акції назвати дерево;
Увага!!! Організатор/Виконавець Акції мають право не присвоїти вказану Учасником Акції назву дереву через її невідповідність загальноприйнятим нормам суспільної моралі, вимогам законодавства або з інших причин на їх розсуд. Про неприсвоєння назви дереву Учаснику Акції повідомляється шляхом надіслання на номер телефону Учасника Акції SMS із повідомленням про не присвоєння назви. В такому випадку, Учасник Акції має право на повторне присвоєння нави для дерева.
- для отримання можливості відслідковувати місцерозташування дерева на мапі Сайту Акції, Учасник Акції має авторизуватись на Сайті Акції (зайти в свій «особистий кабінет»).
8.2. Визначення Учасників Акції, які отримають заохочення, що вказане в п. 6.1.2. даних Правил (Заохочення 2), здійснюватиметься 03 травня 2017 року шляхом рандомного розіграшу за допомогою сайту random.org
8.3. Учасниками Акції, що отримують право на отримання Заохочення 2 (Переможці Акції), визнаються 10 (десять) Учасників Акції, що відповідно до результатів рандомного розіграшу, займають перші 10 (десять) позицій в списку результатів розіграшу.
8.4. Учасник Акції, що отримав право на отримання Заохочення 2, відповідно до п.п. 8.2. та 8.3. даних Правил, повідомляється Виконавцем Акції про визнання його Переможцем Акції протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати розіграшу шляхом надіслання SMS повідомлення на номер телефону, який був вказаний таким Учасником Акції при реєстрації на Сайті Акції або на номер телефону, з якого було отримано SMS повідомлення з Кодами для реєстрації. 
8.5. Для отримання Заохочення 2,  Учаснику Акції, якого було повідомлено про його визнання Переможцем Акції, необхідно виконати наступні дії:
- заповнити спеціальну реєстраційну форму на Сайті Акції, у якій потрібно зазначити дані необхідні для отримання Заохочення 2, а саме: ПІБ, e-mail, телефон;
- надіслати на адресу електронної пошти Організатора Акції та/або Виконавця Акції сканкопію паспорта Учасника Акції.
8.6. У разі якщо Учасник зазначив не повну інформацію, що вказана в п. 8.5. даних Правил, Виконавець надсилає такому Учаснику повідомлення з проханням надати повну інформацію.
8.7. Ненадання Учасником інформації, що вказана в п.8.5 даних Правил, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання повідомлення від Виконавця Акції про необхідність надати повну інформацію, позбавляє такого Учасника Акції права на отримання Заохочення 2 та вважається, що такий Учасник Акції добровільно відмовився від отримання Заохочення 2.
8.8. Про дату висаджування та Місце висаджування Переможець Акції повідомляється додатково, шляхом надіслання  SMS повідомлення на номер телефону, який був вказаний таким Учасником Акції при реєстрації на Сайті Акції або на номер телефону, з якого було отримано SMS повідомлення з Кодами для реєстрації або шляхом здійснення телефонного дзвінка на вказаний номер телефону Учасника Акції.

9. Інші умови Акції.
9.1. Всі Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.
9.2. Своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
9.3. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
9.4. Ця Акція не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
9.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець мають право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового та телефонного зв’язку, послуги інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочень Акції/не змогли зареєструватися на Сайті Акції та ін.
9.6. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті Акції.
9.7. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для розміщення Правил Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений у цьому пункті Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
9.8. Організатор Акції залишає за собою право змінювати фонд Заохочень Акції та/або окремих видів Заохочень Акції, або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами.
9.9. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Акції Заохочень Акції, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов'язків Учасниками Акції, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.
9.10. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Учасників Акції. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на одержання Заохочень Акції. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
9.11 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам повідомляється:
9.11.1.  Володільцем персональних даних Учасників  є Організатор;
9.11.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
9.11.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 9.11.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по-батькові, ідентифікаційний номер, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації Учасників тощо;
9.11.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача третім особам), знеособлення, знищення персональних даних;
9.11.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, а також Технічний партнер Акції, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;
9.11.6. персональні дані Учасників  без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 9.11.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
9.11.7. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого такі персональні данні Учасників Акції можуть зберігатися з метою їх використання для рекламних та маркетингових цілей Організатора.  
9.11.8. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши Володільцю персональних даних письмове повідомлення на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;
9.12.    Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою (в тому числі, Учасник надає свою безумовну згоду на використання його імені та зображення в рекламі у відповідності із ст. 8 Закону України «Про рекламу), в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси та номери мобільних телефонів Учасників  повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники  автоматично дають згоду на подальшу можливу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, третім особам з моменту їх участі у Акції.
9.13. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор Акції та/або Виконавець та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
9.14. Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.
9.15. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.